Ženske


Ženske, ki si pomagajo, so uspešnejše

Čeprav je konkurenca med ženskami resničnost, je sodelovanje in podpora med njimi tudi običajna praksa v poklicnem svetu, kar se odraža v dostopu do položajev večje odgovornosti in avtoritete ter...


Top