Neposlušni in trmasti otroci so bolj verjetno bogati

post-title

Glede na rezultate študije, objavljene na spletišču ResearchGate, bi imeli otroci z močnim značajem, ki kršijo pravila in se upirajo avtoritetam, več možnosti za doseganje poklicnega uspeha in s tem gospodarskega uspeha v njihovem prihodnjem življenju.

Strokovnjaki Marion Spengler, Rodica Damian, Martin Brunner in Oliver Lüdtke so izvedli raziskavo o značilnostih in obnašanju 12-letnih študentov, ki po njihovem mnenju 40 let pozneje napovedujejo uspeh v službi in presegajo IQ in socialno-ekonomski status študentov. starši

Z vzorcem 745 ljudi, ki se je začel leta 1968, so znanstveniki ugotovili, da so nekatere značilnosti mlajših učencev, kot so kršenje pravil in izziv starševski avtoriteti, neposredno ali posredno povezane s tistimi, ki so dosegli strokovni uspeh in seveda njegov ekonomski derivat.

Prav tako je bilo ugotovljeno, da jih lahko trdovratnost pri otrocih vodi k večji konkurenčnosti v razredu in doseganju višjih ocen; Poleg tega so se zaradi zahtevnosti pogajali o pogodbah z večjimi ugodnostmi v smislu plač in prejemkov.

Kaj narediti, če otroci pogosto prestopajo meje (November 2019)


Top