Neposlušni in trmasti otroci so bolj verjetno bogati


post-title

Glede na rezultate študije, objavljene na spletišču ResearchGate, bi imeli otroci z močnim značajem, ki kršijo pravila in se upirajo avtoritetam, več možnosti za doseganje poklicnega uspeha in s tem gospodarskega uspeha v njihovem prihodnjem življenju.

Strokovnjaki Marion Spengler, Rodica Damian, Martin Brunner in Oliver Lüdtke so izvedli raziskavo o značilnostih in obnašanju 12-letnih študentov, ki po njihovem mnenju 40 let pozneje napovedujejo uspeh v službi in presegajo IQ in socialno-ekonomski status študentov. staršiZ vzorcem 745 ljudi, ki se je začel leta 1968, so znanstveniki ugotovili, da so nekatere značilnosti mlajših učencev, kot so kršenje pravil in izziv starševski avtoriteti, neposredno ali posredno povezane s tistimi, ki so dosegli strokovni uspeh in seveda njegov ekonomski derivat.

Prav tako je bilo ugotovljeno, da jih lahko trdovratnost pri otrocih vodi k večji konkurenčnosti v razredu in doseganju višjih ocen; Poleg tega so se zaradi zahtevnosti pogajali o pogodbah z večjimi ugodnostmi v smislu plač in prejemkov.

Kaj narediti, če otroci pogosto prestopajo meje (Maj 2020)


Top